Aktuarie

SCOR, a Global Tier 1 Reinsurer, the world’s fourth largest reinsurer, offers its clients a diversified and innovative range of solutions and services to control and manage risk. Applying the “The Art & Science of Risk”, SCOR uses its industry-recognized expertise and cutting-edge financial solutions to serve its clients and contribute to the welfare and resilience of society. SCOR offers its clients an optimal level of security with its AA rating from S&P and Fitch. The Group generated premiums of more than EUR 15 billion in 2018, and serves clients in more than 160 countries from its 38 offices worldwide. With “Quantum Leap”, the Group’s current strategic plan, SCOR aims to create the reinsurance company of tomorrow by accelerating its use of new technologies to innovate, expand its offering and increase its efficiency. Over the course of the plan, SCOR will continue to combine growth, profitability and solvency to create long-term economic value for all its stakeholders. Red dot


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i ett team bestående av fyra aktuarier inklusive chefaktuarie. I teamet ingår dessutom sedan tidigare den operationellt ansvarige teamleadern. Gruppen arbetar med solvensberäkningar, reservsättning, analys, bokslutsunderlag och rapportering.

Kandidaten arbetar brett med alla delar av det aktuariella arbetet.

Likaså deltar kandidaten i arbetet med att utveckla modeller och metoder för beräkningsarbete och rapportering. Gruppen rapporterar främst internt inom koncernen.

Kandidaten har i sitt arbete en hel del kontakt med övriga avdelningar och funktioner inom företaget samt andra aktuarier i den svenska verksamheten och i koncernen.


Utbildning/bakgrund

Kandidaten har relevant akademisk examen och gärna några års erfarenhet av arbete som aktuarie.

Det är positivt om kandidaten har arbetat med reservsättning och solvensberäkningar och kan Solvens II. Kunskap om IFRS 17 är en stor fördel.

En förutsättning är också att kandidaten har goda kunskaper i Excel och kan använda Visual Basic.

Något som är meriterande är om kandidaten har intresse för och kan programmering.


Personliga egenskaper

Kandidaten visar intresse och förståelse för andra, passar in i gruppen och skapar laganda. Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt. Stödjer och bryr sig om andra. Visar respekt för andra gruppmedlemmars åsikter och bidrag.

Kandidaten har god analytisk förmåga. Söker efter ytterligare information om eller större förståelse av ett problem. Gör rationella bedömningar utifrån tillgänglig information och analys. Skapar fungerande lösningar till många olika typer av problem.

Tar initiativ, agerar med självförtroende och arbetar självständigt. Startar och skapar aktivitet.
Lär sig snabbt nya uppgifter. Visar snabb förståelse av ny information. Förvaltar kunskap (samlar, kategoriserar och sprider kunskap som är användbar för organisationen).

Följer instruktioner från andra utan att i onödan ifrågasätta auktoritet. Håller sig till tidsplaner. Visar engagemang för organisationen och följer lagstadgade krav och säkerhetsföreskrifter som finns i rollen.

Även i pressade situationer behåller kandidaten sitt lugn och arbetar produktivt. Har kontroll över sina känslor i svåra situationer. Balanserar kraven i arbets- och privatliv. Upprätthåller en positiv attityd till arbetet. Accepterar och lär sig av kritik.

Kandidaten är vetgirig och tillämpar specialiserad och detaljerad teknisk expertkunskap. Utvecklar arbetskunskap och sakkunskap genom kontinuerlig utveckling i professionen. Delar med sig av expertis och sakkunskap till andra.

Kandidaten är långsiktig, lojal och uthållig.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.