VD till SFM

SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. Att vara SFM-medlem ska innebära en kvalitetsstämpel för kunder och för de försäkringsbolag som samarbetar med medlemmen. En medlemsansökan behandlas först efter en omfattande remissrunda och detta är något som försäkringsbolagen känner till. Vi bedriver en aktiv opinionsbildning kring branschens verksamhet och förutsättningar och vill gentemot regering, riksdag och myndigheter bidra till utformningen av lagar och regleringar. Vi har dialog med våra medlemmar på olika sätt, bland annat via medlemsmöten, många telefonsamtal och mejl, månatliga nyhetsbrev, hemsidan som även har ett inloggat läge med mycket information. SFM äger certifieringsföretaget InsureSec som ansvarar för branschens självreglering och kvalitetskontroll samt tillsammans med ett antal förmedlarföretag utbildningsföretaget InsureEd. Tillsammans med Svensk Försäkring äger vi Fullmaktskollen samt S4I Standard for Insurance där vi bedriver samarbete kring digitalisering och utveckling av standarder för elektronisk informationsöverföring inom försäkringsområdet. Vår styrelse har representanter från både sak- och livsidan. Vi har ca 1 900 förmedlare och ca 200 bolag som medlemmar och föreningen har funnits sedan 1976.Red dot


Arbetsuppgifter

Målet för SFM är att bli en av de ledande branschorganisationerna i finansmarknaden.

För att lyckas företräder VD organisationen och ser till att vara synlig i relevanta sammanhang, via media, föredrag, skriva artiklar, träffa medlemmar och agera företrädare för försäkringsbolagen etc.

Som VD är det viktigt att du förstår verksamheten och dess roll och betydelse utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Den dagliga verksamheten innebär att VD arbetar med både strategiska frågor och med detaljfrågor på operativ nivå. Det är viktigt att du säkerställer struktur i ditt arbete för att inte fastna i de små frågorna som ständigt är närvarande i en medlemsorganisation. VD skall kunna agera långsiktigt och strategiskt.

VD leder och fördelar arbetet på kansliet där det idag arbetar fyra personer. Tjänsten innebär också en hel del arbete med att besvara och kommentera utredningar från exempelvis Finansdepartementet och Finansinspektionen.

Tjänsten kräver en mogen person som är trygg i sig själv och som har en god förmåga att arbeta självständigt.


Utbildning/bakgrund

Du är jur.kand. eller har annan relevant akademisk examen.

Du har gedigen erfarenhet från försäkring, bank eller finans, gärna från en ledande befattning.

Det är ett viktigt att du är en självklar ledare och är bra på att organisera och strukturera ditt och andras arbete.

Du är väl insatt i hur regelverken skapas och vilka regler det är som är relevanta, eller vilka som kan komma att bli viktiga för förmedlarmarknaden.

Du har i tidigare befattningar uppvisat en hög grad av personlig mognad, analytisk höjd, eget driv, förmåga att tänka och agera självständigt samt mod.

Positionen kräver en hög integritet förenat med lyhördhet.


Personliga egenskaper

Intellektuell höjd och goda färdigheter i analys och problemlösning är viktiga egenskaper hos SFM:s VD.

Du är utåtriktad och är skicklig på att göra ett avtryck inom relevanta områden för organisationens bästa.

För att lyckas i tjänsten är det helt avgörande att du är mogen, glad, optimistisk, uthållig och har en god förmåga att bibehålla ditt lugnt i motgång och under press.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.