Senior Rekryteringskonsult

Qsearch är ett ledande rekryteringsföretag inom Försäkring, Bank och Finans. Vi har ett unikt kunnande och nätverk inom dessa affärssegment som gör det möjligt för våra kunder att rekrytera nyckelpersoner som fullt ut matchar affärsverksamhetens behov. Qsearch är en del av NGS Group. NGS är en marknadsledande bemannings- och rekryteringskoncern, inriktad mot vård, skola, socialtjänst, ekonomi och executive search. Koncernen omsätter idag omkring 600 miljoner kronor fördelat på olika affärsområden med verksamhet i Sverige, Norge och Finland och är noterat på NASDAQ Stockholm. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Oslo och Helsingfors verkar vi med en lokal närvaro mot kunder och personal. Red dot


Arbetsuppgifter

Vi söker dig som arbetar som konsult på rekryteringsföretag och som känner dig sugen på att få arbeta i ett framgångsrikt nischbolag i en dynamisk och stark koncern i utveckling!

Som Rekryteringskonsult har du ansvar för hela rekryteringsprocessen. Det innebär allt från att upprätta en gedigen företagsinventering och kravprofil, genomföra intervjuer och fördjupade kandidatbedömningar med tillhörande arbetspsykologisk testning, personsammanfattningar inklusive rekommendation samt uppföljning.

I rollen ingår en del administration, inför och under rekryteringsprocessen men också i utvecklingen av Qsearch IT-verktyg, metod och process. Hos oss arbetar du självständigt, har ansvar för hela processen och hela tiden i nära kontakt med kund.

För oss på Qsearch är kvalitet det allra viktigaste, du måste dela våra grundläggande värderingar och vår inställning kring kvalitet då vi arbetar med människor. Vårt arbete bygger på förtroende.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med relevant akademisk examen.

Det är bra om du är certifierad i SHL eller Assessios personlighetsformulär och arbetspsykologiska testverktyg.

Du arbetar idag som Rekryteringskonsult, gärna med inriktning på den finansiella sektorn och har gjort det under minst 3–5 år. Du kan också ha annan relevant bakgrund från finanssektorn. Vi värdesätter branschkunskap och erfarenhet från ledarskap i bank, finans och/eller försäkring.

Det är viktigt att du verkligen brinner för hantverket att rekrytera och vill ta chansen att fortsätta att utvecklas som Rekryteringskonsult.

Du har en god analytisk förmåga, kan sätta dig in i ett bolags strategiska arbete och hur omvärlden påverkar och utifrån det resonera kring rekryteringsfrågor.

I tidigare befattningar har du uppvisat mycket goda resultat, en bra inställning och attityd, ett kvalitetsorienterat arbetssätt, god administrativ förmåga samt ett gott omdöme.


Personliga egenskaper

Du har en stark egen drivkraft och vilja att överträffa uppsatta mål, Du levererar i tid och gillar ett högt tempo.

Du är skicklig på att kommunicera i både tal och skrift.

Du har en personlig mognad och en god förmåga att lyssna in andra samt ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse.

Inom koncernen arbetar vi i nära samarbete med våra systerföretag och det är därför centralt att du trivs i samverkan med kollegor och är prestigelös.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 070-7727711.