Compliance Officer

Swedbank Robur är Sveriges största och en av Nordens ledande kapitalförvaltare. Våra riktmärken är enkelhet, innovation och hållbarhet. Vi ska ta oss an ansvaret för över tre miljoner fondsparares pengar så att de investeras med både avkastning och hållbarhet i fokus. Swedbank Robur grundades 1967, är ett helägt dotterbolag till Swedbank och har huvudkontor i Stockholm. Vi erbjuder sparande i omkring 80 fonder och har omkring 3,1 miljoner kunder i Sverige och omkring 1,1 miljoner kunder i de baltiska länderna. Vi är cirka 220 medarbetare, varav cirka 60 arbetar inom analys och förvaltning. Totalt förvaltar vi cirka 1 680 miljarder kronor varav drygt 460 miljarder i diskretionär förvaltning (per december 2020). Alla Swedbank Roburs fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar. "Vår vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Vi är övertygade om att en sund investeringsfilosofi och en orubblig investeringsprocess leder till värdeökning på lång sikt. Vi agerar i en snabbt föränderlig värld där våra ledord hållbar, enkel och innovativ kommer att guida oss mot vår vision". Liza Jonson, vd Swedbank RoburRed dot


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i Compliancefunktionen som består av fyra medarbetare och en chef.

Funktionen har ansvar för compliancearbetet i Robur. Tjänsten innebär att du är inriktad på compliancearbete inom Fond- och Kapitalförvaltningsverksamheten.

Dina uppgifter omfattar att löpande kontrollera, identifiera, bedöma och rapportera de risker som kan uppkomma till följd av bristande regelefterlevnad.

Du har i uppgift att hålla dig uppdaterad på kommande regelförändringar och följa utvecklingen inom aktuella regelområden. I tjänsten ingår att stödja, vägleda och utbilda medarbetare inom regelområdena vilket gör att du har mycket kontakt med verksamheten.

Tillsammans med teamet medverkar du till att Compliance bidrar till Roburs framgång och utveckling genom att vara en relevant och affärsorienterad funktion med god verksamhets- och regelkunskap.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med juristexamen (eller ev. annan relevant akademisk examen).

Du har minst sju års erfarenhet av regelverksarbete i den finansiella sektorn, helst från fondverksamhet och med fondregelverk och gärna från anställning i större fondbolag och/eller bankgrupper.

Du har erfarenhet av och intresse för att skriva interna styr- och policydokument och rapporter.


Personliga egenskaper

Du är en lagspelare som visar intresse och förståelse för andra. Passar in i gruppen och skapar laganda. Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt. Stödjer och bryr dig om andra och visar respekt för andra gruppmedlemmars åsikter och bidrag.

Du har en god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift. Håller presentationer och talar offentligt med skicklighet och självförtroende. Ger snabb respons på mottagarnas behov och på deras reaktioner och feedback. Utstrålar trovärdighet.

Skriver klart, tydligt och korrekt på både svenska och engelska.

Det är viktigt att du har en god analytisk förmåga. Gör rationella bedömningar utifrån tillgänglig information och analys. Skapar fungerande lösningar till många olika typer av problem. Visar förståelse för hur en fråga kan vara en del av ett större sammanhang.

Du är målfokuserad och planerar aktiviteter och projekt i god tid och tar möjliga förändringar i beaktande. Utnyttjar tiden effektivt. Identifierar och organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter.

Arbetar produktivt i en pressad miljö. Har kontroll över dina känslor i svåra situationer. Balanserar kraven i arbets- och privatliv. Upprätthåller en positiv attityd till arbetet. Accepterar och lär dig av kritik.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.