Försäljningschef till WaterCircles

WaterCircles grundades 2010 och erbjuder sakförsäkringar och skräddarsydda försäkringslösningar för konsumentmarknaden. Under andra halvan av 2021 kommer även ett första erbjudande för företag att lanseras. Sedan starten har WaterCircles aktivt arbetat med miljön i fokus och engagerat sig i det som rör miljö- och klimatpåverkan. De erbjuder som ett av få försäkringsbolag försäkringar med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval samt är även ISO 14001 miljöcertifierade. WaterCircles samarbetar med Munich Re som är ett av världens största och ekonomiskt starka återförsäkringsbolag, vilket skapar en stabil och trygg bas för verksamheten. Med en affär i balans, en stark miljöprofil och mycket konkurrenskraftiga produkter till attraktiva premier för en definierad målgrupp, har WaterCircles en intressant position för vidare tillväxt. WaterCircles är verksamt på den norska och svenska marknaden och har ca hundra anställda (+ externa agenter i Norge). Antalet kunder uppgår till ca 60 000 och affärsvolymen ligger på drygt 500 MSEK med en årlig (och fortsatt planerad) tillväxt på runt 20 %.Red dot


Arbetsuppgifter

Försäljningschefen ansvarar för att leda och driva försäljningen mot uppsatta mål och utifrån bolagets övergripande strategiska mål sätta och implementera strategin för försäljningsarbetet. Uppdraget omfattar även ansvar för försäljnings- och kundsupport.

Som Försäljningschef ingår du i företagsledningen och skall där verka för hela bolagets bästa och att övergripande mål uppnås. Tjänsten är en nyckelposition i bolaget och du kommer att arbeta väldigt nära VD:n.

Du har ett fullt ägarskap för ditt område och arbetar i en organisation med stor handlingsfrihet och mandat samt med korta beslutsvägar. Rollen är helt central i den kommande resa som WaterCircles står inför.

I rollen som Försäljningschef ingår följande arbetsuppgifter:

- Ansvarig för strategier och processer inom försäljning och kundsupport
- Ansvara för att försäljningsarbetet drivs mot satta mål och att verksamheten följs upp och utvecklas i enlighet med övergripande strategier och mål
- Ansvara för att för att arbetet organiseras på effektivt och adekvat sätt
- Säkerställa att samarbetet mellan ansvarsområdets olika enheter och andra enheter inom organisationen fungerar effektivt och smidigt
- Själv (initialt) ansvara för externa samarbeten, såväl nya som befintliga, och att löpande anpassa strategin för den externa försäljningen
- Driva utvecklingen av de processer, rutiner och riktlinjer som styr verksamheten och säkerställa att dessa implementeras och efterlevs
- Övergripande personalansvar för hela försäljningsorganisationen samt direkt personalansvar för chef Kundcenter och chef Back office & Säljstöd
- Säkerställa att medarbetarna inom affärsområdet har rätt kompetens
- Ansvara för att alla inom ansvarsområdet är uppdaterade om relevanta externa och interna policys, riktlinjer och rutiner/processer samt att dessa efterlevs
- Ansvara för den övergripande kundnöjdheten


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen.

Du har en gedigen erfarenhet av arbete som ledare i sakförsäkringsbranschen och har tidigare lett andra chefer. Du kan uppvisa dokumenterat goda resultat av att ha drivit en försäljningsorganisation i en förändring- och utvecklingsorienterad miljö.

Har du erfarenhet av distribution via externa partners såsom försäkringsförmedlare, medlemsorganisationer etc. är det mycket meriterande.

I dina tidigare tjänster har du uppvisat analytisk och strategisk höjd som ledare inom försäljning. Du är duktig på att hitta nya vägar till kunden och säkerställer att detta sker uthålligt och långsiktigt.


Personliga egenskaper

En stark analytisk förmåga och strategisk kompetens är viktiga egenskaper i tjänsten som Försäljningschef.

Du är driven och ser möjligheter. Du är kommunikativ och har förmågan att förmedla entusiasm, optimism och energi till din omgivning.

Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och är resultatdriven.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.