GRC Specialist

Välkommen till ett unikt specialistbolag inom försäkring! Vår vision är att förändra försäkringsbranschen och vår övertygelse är att framgång skapas av engagerade medarbetare som trivs på jobbet. Starkt bidragande till detta är vår företagskultur som är mycket tydlig. Medarbetarnas engagemang är också väldigt högt och vi har för andra året i rad tilldelats utmärkelsen Sveriges nöjdaste kunder inom kategorin fordonsförsäkring*. Vill du jobba på ett bolag där du får göra skillnad och där din personlighet betyder lika mycket som dina formella meriter – då kan Svedea vara stället för dig. Red dot


Arbetsuppgifter

Rollen som GRC Specialist innebär att du stödjer verksamheten och proaktivt driver frågor inom området intern styrning och kontroll. Som expert inom ditt område har du en viktig roll i organisationen. Du rapporterar till Head of Legal & Compliance.

Du har ansvar för ramverk och struktur för riskrapportering, intern kontroll, kvalitetsarbete och kvalitetsuppföljning.

Genom ett nära samarbete med verksamheten lär du känna verksamheten på djupet för att skapa dig en förståelse för samt kartlägger, dokumenterar och utvärderar våra processer.

Likaså utformar du rutiner för identifiering och rapportering av risker, utvecklar och implementerar Svedeas ramverk för intern kontroll och arbetar med förvaltningen och utvecklingen av Svedeas företagsstyrningssystem.

Bland dina uppgifter ingår även att stödja verksamheten i implementeringen och utvärderingen av efterlevnad av regelverk.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med relevant högskoleutbildning och minst fem års erfarenhet av arbete med risk- och internkontroll i den finansiella sektorn.

Det är viktigt att du är van vid att arbeta självständigt och har erfarenhet av arbete med operativa risker.

Vi ser det som en stor fördel om du i tidigare roller har arbetat nära verksamheten och har en god förmåga att skapa struktur och utforma arbetssätt.


Personliga egenskaper

För att trivas i rollen ska du vara nyfiken, prestigelös, lyhörd och öppen för nya utmaningar.

Du är en strukturerad problemlösare och trivs med att arbeta i team och driva projekt med eget ansvar.

Du är, precis som vi, en person som går in med ett stort engagemang i det du tar dig an, och har ett driv som smittar av sig.

Är du dessutom en god kommunikatör som har lätt att skapa relationer och vinna förtroende, är sannolikheten stor att det är just dig vi söker.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.