Aktuarie

Vi är tillräckligt små för att du kan göra skillnad men tillräckligt stora för att du kan växa. Vi är det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Hos oss är engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas några av de egenskaper vi värderar högst. Vi tror att samarbete tar oss längre än vad någon enskild person kan göra. Vi erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att våra kunder ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara friska på vägen dit. Vi erbjuder också bolån och sparande samt förenklar sparandet för våra kunder genom vår rådgivning. Av våra närmare 2 miljoner kunder är 1,4 miljoner också våra ägare. Det är deras behov och intressen som vi tar tillvara i utvecklingen av Skandia. Vi sitter inte inne med alla svaren, det är därför vi behöver din hjälp att lösa morgondagens utmaningar. Ditt bidrag kommer att märkas! Red dot


Arbetsuppgifter

Avdelningen Aktuarie och Modellering Finance rapporterar till CFO för koncernen och består idag av 15 medarbetare.

Avdelningen utgörs av två team där denna roll är placerad i Modelleringsteamet som ansvarar för att utveckla och förvalta Skandias finansiella projektionsmodeller som ligger till grund för bolagets styrning. Teamet stödjer även andra funktioner i samband med analys av koncernen samt ansvarar för löpande produktion av underlag till bland annat MCEV, kapitalkrav och försäkringstekniska avsättningar.

Tillsammans med ett par kollegor arbetar du med inriktning på produkterna för premiebefrielse och sjukförsäkring och har ansvar för förvaltning och utveckling av modeller för dessa områden.
Beroende på din profil och tidigare erfarenheter är viss anpassning av rollen möjlig. Alla medarbetare förväntas dessutom bidra till hela avdelningens långsiktiga utveckling.

Tjänsten innebär flera kontaktytor i organisationen bland annat med Aktuariefunktionen, Risk och Affärsområde försäkring.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med en relevant akademisk examen och med mer än fem års erfarenhet av aktuariellt arbete i försäkringsverksamhet eller i konsultverksamhet med inriktning på försäkring.

En förutsättning är att du har arbetat med inriktning på produkterna premiebefrielse och sjukförsäkring. Du får gärna ha en bredare bakgrund inom aktuariella områden.

Vi söker dig som är genuint intresserad av modellering, programmering, utveckling av modeller och har sådan erfarenhet, helst i Moses/RAFM eller liknande.

Det är viktigt att du har erfarenhet av värdering av skuldsidan i försäkringsbolag liksom har arbetat med Solvens 2 beräkningar.


Personliga egenskaper

Du är en lagspelare som visar intresse och förståelse för andra. Passar in i gruppen och skapar laganda. Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt. Stödjer och bryr dig om andra och är respektfull.

Du är en specialist som vill utveckla den tekniska expertkunskapen. Utvecklar arbetskunskap och sakkunskap genom kontinuerlig utveckling i professionen. Delar med dig av expertis och sakkunskap till andra. Använder teknologi för att uppnå arbetsmål.

Du har god analytisk förmåga och analyserar numerisk och verbal data och alla andra informationskällor. Söker efter ytterligare information om eller större förståelse av ett problem. Gör rationella bedömningar utifrån tillgänglig information och analys. Skapar fungerande lösningar till många olika typer av problem.

Du är kreativ och skapar nya idéer, infallsvinklar och insikter. Skapar innovativa produkter eller modeller och ett brett spann av lösningar på problem. Söker möjligheter till förbättring av organisationen. Kommer med idéer och förändringsinitiativ.

För dig är kundbehov och kundtillfredsställelse i fokus. Du är mån om kvalitet och att upprätthålla produktivitet. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Uppnår genomgående projektmål.

Även i pressade situationer fungerar du väl. Du har kontroll över dina känslor i svåra situationer. Balanserar kraven i arbets- och privatliv. Upprätthåller en positiv attityd till arbetet. Accepterar och lär dig av kritik.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.