Risk Manager

I 130 år har Max Matthiessen hjälpt företag och privatpersoner att fatta välgrundade beslut om pensioner, försäkringar och placeringar. Genom upphandling, analys och rådgivning skapar vi marknadens främsta spar- och försäkringsprodukter. Bland våra kunder finns alltifrån stora börsbolag till mindre ägarledda bolag. Max Matthiessen står idag inför en otroligt spännande tillväxtsresa tillsammans med Nordic Capital som ägare. Vi har som ambition att under de kommande åren växa och skapa nya möjligheter för både bolaget och våra medarbetare. Vi söker just nu fler förmedlare till vårt affärsområde inom sakförsäkring i hela landet.Red dot


Arbetsuppgifter

Du har ansvar för bolagets funktion för Riskhantering och rapporterar regelbundet resultatet av riskhanteringsarbetet till bolaget ledning.

Du har ansvar för, samt kvalitetssäkring av, interna policys, riktlinjer och övriga styrdokument avseende riskhantering liksom att följa upp att dessa styrdokument implementeras i verksamheten.

Din uppgift är att utforma en årsplan för arbetet i riskfunktionen och du arbetar med att ta fram och utveckla riktlinjer, policys och instruktioner för verksamheten. Du har ansvar för kontroll, uppföljning och rapportering av verksamhetens risker.

Du arbetar med att identifiera, mäta och analysera risker (med tyngdpunkt på operativa risker), liksom att göra kontroller och sammanställa resultatet för ledning och styrelse.

Likaså arbetar du med processutveckling av bolagets riskhantering och med att stödja verksamheten i riskfrågor.

Du har ett nära samarbete med övriga Risk Managers i koncernen.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med ekonomiutbildning eller annan relevant akademisk examen och minst några års erfarenhet av arbete med riskkontroll och riskhantering i finansiell verksamhet.

Du är van vid att driva arbete självständigt och har goda kunskaper om relevanta regelverk. Det är en fördel om du har arbetat brett med både strategiska och operativa uppgifter inom riskhantering, med fokus på operativa risker.

Du har erfarenhet av att arbeta nära affärsverksamheten och är bra på att pedagogiskt förklara och förmedla riktlinjer och arbetssätt.


Personliga egenskaper

Du är en lagspelare som visar intresse och förståelse för andra. Passar in i gruppen och skapar laganda. Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt. Stödjer och bryr dig om andra och visar respekt för andra gruppmedlemmars åsikter och bidrag.

Du talar tydligt och flytande. Ger snabb respons på auditoriets behov och på deras reaktioner och feedback. Utstrålar trovärdighet.

Din analytiska förmåga är god och du bryter ned information till beståndsdelar, mönster och samband. Gör rationella bedömningar utifrån tillgänglig information och analys.

Lär dig snabbt nya uppgifter och memorerar snabbt information. Visar snabb förståelse av ny information och uppmuntrar organisatoriskt lärande.

Du är målfokuserad och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du utnyttjar tiden effektivt och identifierar och organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter. Övervakar arbete gentemot slutdatum och milstolpar.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.