KAM Liv & Hälsa till Nordeuropa Försäkring

Alla försäkringar – ett bolag. Vi erbjuder den svenska marknaden ett brett sortiment av konkurrenskraftiga liv- och sakförsäkringar. Tillsammans med våra försäkringsgivare kan vi erbjuda anpassade lösningar för enskilt företag eller grupp. Vi arbetar med oberoende skadereglering genom Sedgwick Sweden AB. Red dot


Arbetsuppgifter

Ansvar för att leda utveckling och förvaltning av ny och befintlig affär i linje med strategi och mål.

I rollen som KAM arbetar du med att skapa, bygga upp, utveckla och upprätthålla affärsrelationer med förmedlare, gruppföreträdare och andra partners.

Du stödjer verksamheten i prognosarbete, uppföljning utfall och resultat både för försäkringsportföljen såväl som verksamheten.


Utbildning/bakgrund

Du har akademisk examen.

Du har en bred branscherfarenhet och djupa kontaktytor inom försäkring, finans och bank och har gedigen erfarenhet från försäljning och/eller portföljansvar. Du har förhandlingsvana på olika nivåer och en god insikt i avtalsarbete.

Erfarenhet av förmedling genom försäkringsförmedlare både anknutna och fristående.

Mycket god produktkunskap om personriskprodukter.

God produktkunskap om personriskförsäkringar i kombination med sparprodukter inom livförsäkring.

Det är positivt om du arbetat med projektledning.

Har du erfarenhet från skadereglering och/eller som produktspecialist inom personförsäkring är det meriterande.


Personliga egenskaper

Tar ansvar för åtgärder, projekt och personal. Tar initiativ, agerar med självförtroende och arbetar självständigt. Startar och skapar aktivitet.

Visar intresse och förståelse för andra. Passar in i gruppen och skapar laganda. Uppmärksammar och belönar andras bidrag. Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt.

Bygger omfattande och effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen. Kommer bra överens med personer på alla nivåer.

Du är analytiskt lagd. Bryter ned information till beståndsdelar, mönster och samband. Söker efter ytterligare information om eller större förståelse av ett problem. Gör rationella bedömningar utifrån tillgänglig information och analys.

Söker möjligheter till förbättring av organisationen. Uppfinner effektiva förändringsinitiativ.

Fokuserar på kundbehov och kundtillfredsställelse. Övervakar och upprätthåller kvalitet och produktivitet


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-7 77 11.