Chefsunderwriter till Nordeuropa Försäkring

Alla försäkringar – ett bolag. Vi erbjuder den svenska marknaden ett brett sortiment av konkurrenskraftiga liv- och sakförsäkringar. Tillsammans med våra försäkringsgivare kan vi erbjuda anpassade lösningar för enskilt företag eller grupp. Vi arbetar med oberoende skadereglering genom Sedgwick Sweden AB.Red dot


Arbetsuppgifter

I rollen som Chefsunderwriter leder och fördelar du arbetet inom underwriting teamet som idag består av fem medarbetare i linje med strategi och mål.

Du är en del av Nordeuropas ledningsgrupp som består av VD, Chef Liv & Hälsa samt Chef Partnerservice.

Som Chefsunderwriter driver du dialog och samarbete med försäkringsgivare, förmedlare och andra partners.

Du ansvarar för utveckling och har resultatansvar för försäkringsportföljen genom att säkra en lönsam affär med klok tillväxt/försäljning parallellt med affärsresultat för verksamheten.

Prognosarbete, uppföljning, utfall och resultat för försäkringsportföljen såväl som för verksamheten ingår i dina ansvarsområden.

Du arbetar också med bolagets villkors- och produktutveckling.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen inom juridik, ekonomi eller teknik.

Du har arbetat i en ledande position inom underwriting och/eller som Underwriter inom företagsförsäkring under 5–10 år och har erfarenhet av portföljansvar.

En annan passande bakgrund är Portfolio Manager eller produktägare. Du har arbetat med små och medelstora företag, gruppförsäkring och kombinerade företagsförsäkringslösningar. Det är viktigt att du har erfarenhet av affärsansvar från tidigare roller.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av personriskförsäkring.

Det är helt avgörande att du i tidigare befattningar uppvisat starka analytiska färdigheter.


Personliga egenskaper

Delegerar arbete på ett korrekt och rättvist sätt. Motiverar andra och ger dem befogenheter. Ger personal råd, stöd och möjligheter till utveckling.

Visar intresse och förståelse för andra och skapar laganda. Uppmärksammar och belönar andras bidrag. Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt.

Skapar goda relationer till kunder och personal. Bygger omfattande och effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen.

Analyserar numeriska och verbala data och alla andra informationskällor. Bryter ned information till beståndsdelar, mönster och samband. Söker efter ytterligare information om eller större förståelse av ett problem.

Sätter klart definierade mål. Planerar aktiviteter och projekt i god tid och tar möjliga förändringar i beaktande. Utnyttjar tiden effektivt.

Anpassar dig till ändrade förhållanden. Accepterar nya idéer och initiativ till förändringar. Anpassar personlig stil till olika människor och situationer.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.