Senior Underwriter till Gar-Bo Försäkring

Gar-Bo är Sveriges ledande försäkringsbolag inom byggbranschen. Vi erbjuder en rad försäkrings- och garantilösningar som skapar säkrare byggprocesser och tryggare bostäder. Gar-Bo grundades 1989 och har idag ett 40-tal anställda på huvudkontoret i Stockholm. Vår vision är att Alla ska kunna bygga, bo och leva tryggt. Både nu och i framtiden. Har du ett intresse för byggbranschen och vill utvecklas inom ett tillväxtbolag? Varje dag har vi på Gar-Bo förmånen att få bidra med kunskap, goda råd och trygghet till människor som förverkligar sina husdrömmar. Vi har en tydlig tillväxtagenda för de kommande åren och söker nu en Senior Underwriter till vår Produkt- & Underwritingavdelning.Red dot


Arbetsuppgifter

Tjänsten som Senior Underwriter innebär riskbedömning och prissättning av framförallt garantiförsäkringar, men även andra försäkringsprodukter.

Gar-Bo tillhandahåller olika typer av försäkringslösningar, främst till bygg- och fastighetsbranschen, så som byggfels- och dolda fel försäkringar samt garantiförsäkringsprodukter så som fullgörandeförsäkring, förskotts- och insatsgaranti, betalningsgarantier, resegarantiförsäkring och återställandegaranti för vindkraftverk.

Rollen som Senior Underwriter är teknisk och analytisk till sin karaktär och du arbetar såväl med försäkringsförmedlare som direkt med slutkunder.

Du kommer att delta i produktutvecklingsarbete samt i utvecklingen av interna arbetsprocesser.

Vi ser också gärna att du på sikt har kapacitet och intresse av att ta ett produktägaransvar för några av våra försäkringsprodukter.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen till exempel inom ekonomi, matematik/statistik och/eller teknik.

Du har arbetat som Kreditunderwriter inom försäkringsbranschen under några år. En annan passande bakgrund är produktägare eller förmedlare inom kreditförsäkring/garantiförsäkring.

Det är helt avgörande att du i tidigare befattningar uppvisat starka analytiska färdigheter och att du har ett genuint intresse av fastighet- och byggbranschen och samhällsfrågor över lag.


Personliga egenskaper

Gör rationella bedömningar utifrån tillgänglig information och analys. Skapar fungerande lösningar till många olika typer av problem. Visar förståelse för hur en fråga kan vara en del av ett större sammanhang.

Lär dig snabbt nya uppgifter och memorerar snabbt information. Samlar heltäckande information för att stödja beslutsfattande. Visar en snabb förståelse av ny information.

Du uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i tal som i skrift, och anpassar språk och stil med hänsyn till sammanhanget och mottagaren.

Håller dig uppdaterad om konkurrenter och marknadstrender. Identifierar affärsmöjligheter för organisationen.

Bygger omfattande och effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen. Kommer bra överens med personer på alla nivåer.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.