VD till InsureSec AB

Försäkringsförmedlare ska agera korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen. För att bidra till detta bildades InsureSec 2012 av SFM, branschföreningen för försäkringsförmedlare, och de större svenska livförsäkringsbolag som distribuerar sina försäkringar genom försäkringsförmedlare.Red dot


Arbetsuppgifter

Som VD på InsureSec leder och driver du det strategiska och operativa arbetet. Du har personalansvar för de anställda på kansliet som för närvarande är åtta medarbetare.

Uppdraget innebär att vidareutveckla, förädla och förbättra InsureSec som organisation, både affärsmässigt och organisatoriskt.

Det krävs att du har en god generell förståelse för juridik och djup kunskap inom de aktuella regelverken (MIFiD och IDD). Det är positivt om du har erfarenhet av operativt arbete med de olika regelverken.

I rollen som VD agerar du affärsmässigt och kreativt för verksamhetens bästa. En viktig uppgift är att identifiera affärsmöjligheter samt hitta nya angreppssätt för att succesivt öka organisationens inflytande och stärka InsureSecs position på marknaden.

För att lyckas med uppdraget är förmågan att skapa, bygga upp, och utveckla relationen med nyckelpersoner på försäkringsbolagen, hos förmedlarföretagen samt inom den svenska myndighetvärlden viktig.


Utbildning/bakgrund

Akademisk examen. Det är meriterande med en jur.kand.

Du kan arbeta som Avdelningschef eller motsvarande inom området på Finansinspektionen och där skapat goda relationer med försäkringsbranschen.

Du kan även ha din bakgrund från finansmarknadsavdelning på Finansdepartementet som arbetar med de lagstiftningsfrågor som berör försäkringsförmedlare och försäkringsmarknaden.

En annan relevant profil är Chefsjurist, Försäkringsjurist eller Compliance på ett försäkrings- och/eller förmedlarbolag alt. inom affärsvärlden med djup kunskap inom aktuella regelverk.

Det är ett krav att vår VD har starka färdigheter i att leda, organisera och strukturera sitt och andras arbete.

Du har i tidigare befattningar uppvisat en hög grad av personlig mognad, eget driv, förmåga att tänka och agera självständigt samt mod.


Personliga egenskaper

Fattar snabba, tydliga beslut som kan innebära svåra val. Du tar ansvar för åtgärder, projekt och personal.

Tar initiativ, agerar med självförtroende, arbetar självständigt, startar och skapar aktivitet.

Är analytisk, analyserar numerisk och verbal data och alla andra informationskällor med precision, lär dig snabbt nya uppgifter och memorerar information.

Du är utåtriktad och är skicklig på att göra ett avtryck inom relevanta områden för organisationens bästa.

Du är mogen, gott omdöme och en utpräglad förmåga att förena diplomati med pondus.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan på Qsearch, tel 0707-72 77 11.