Senior Skadereglerare till Gar-Bo Försäkring

Gar-Bo är Sveriges ledande försäkringsbolag inom byggbranschen. Vi erbjuder en rad försäkrings- och garantilösningar som skapar säkrare byggprocesser och tryggare bostäder. Gar-Bo grundades 1989 och har idag ett 40-tal anställda på huvudkontoret i Stockholm. Vår vision är att Alla ska kunna bygga, bo och leva tryggt. Både nu och i framtiden. Har du ett intresse för byggbranschen och vill utvecklas inom ett tillväxtbolag? Varje dag har vi på Gar-Bo förmånen att få bidra med kunskap, goda råd och trygghet till människor som förverkligar sina husdrömmar. Vi har en tydlig tillväxtagenda för de kommande åren och söker nu en Senior Skadereglerare till vår skadeavdelning.Red dot


Arbetsuppgifter

Skadeavdelningen på Gar-Bo hanterar komplexa skador av utredningskaraktär.

Du har ansvar för hela skaderegleringsprocessen, från det att en skadeanmälan har kommit in till dess att ärendet är avslutat och kunden är nöjd.

Tjänsten innebär ett stort ansvar för att utreda och ta beslut om ersättningsfrågor utifrån försäkringsvillkor, praxis och gällande lagstiftning.

Du arbetar med att granska och analysera information och dokumentation som är relevant i utredningsarbetet av skadan.

När det behövs är du ute och genomför skadebesiktningar.

I rollen som Senior skadereglerare ingår även nedanstående ansvarsområden:

Självständigt driva egna entreprenadskador (allrisk/ansvar)

Projektledare för större komplexa skador, sätta tidsplan, följa upp, göra löpande platsbesök, sköta all kontakt med entreprenören som åtgärdar felet/felen, kundkontakt, skriva storskaderapporter.

Bollplank och stöttning till gruppen i byggtekniska frågor.

Utföra skadebesiktningar och upprätta kalkyler som underlag för kontantregleringar.

Reglera storskador/gruppskador i dualitet med skadereglerare.

Driva storskadeforum/genomgång.

Delta i externa projekt kring ex. skadeförebyggande åtgärder, branschutveckling, mm.

Omvärldsbevakning.

Rollen som skadereglerare är en självständig tjänst där du förväntas strukturera och driva ditt eget arbete, men där vikten av samarbete och kommunikation med dina kollegor i gruppen är av största vikt. För att lyckas i tjänsten har du ett genuint intresse för kunden och en god förmåga att lyssna.


Utbildning/bakgrund

Akademisk bakgrund är meriterande. Kunskaper inom byggteknik är en förutsättning. Du har goda kunskaper i MEPS.

Du har en flerårig erfarenhet av skadereglering inom bygg och/eller egendomsskador. I rollen som skadereglerare har du arbetat med komplicerade skador, och med kvalificerat utredningsarbete under flera år.

Du kan även ha din bakgrund som tjänsteman inom byggbranschen och där arbetat i några år som arbetsledare, byggledare, projektledare eller motsvarande. Har du din erfarenhet från eftermarknad på ett byggbolag är det också en intressant bakgrund.

För att arbeta i rollen som Senior Skadereglerare behöver du vara kunnig inom entreprenadrätt.

Det är positivt med projektledarerfarenhet och det helt avgörande att du är skicklig inom byggteknik.

I tidigare befattningar har du uppvisat goda färdigheter i struktur och effektivitet.


Personliga egenskaper

Visar intresse och förståelse för andra. Passar in i gruppen och skapar laganda.

Kommunicerar tydligt. Uttrycker åsikter, information och kärnan i ett argument på ett klart sätt. Utstrålar trovärdighet.

Skriver klart, tydligt och korrekt. Skriver övertygande på ett engagerande och uttrycksfullt sätt. Strukturerar informationen för att tillgodose behoven och förståelsen hos mottagaren.

Gör rationella bedömningar utifrån tillgänglig information och analys. Skapar fungerande lösningar till många olika typer av problem. Visar förståelse för hur en fråga kan vara en del av ett större sammanhang.

Arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Uppnår genomgående dina mål.

Arbetar produktivt i en pressad miljö. Upprätthåller en positiv attityd till arbetet.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.