Senior Aktuarie

ICA Försäkring är ett av Sveriges snabbast växande försäkringsbolag för konsument. Vårt uppdrag är att öka lojaliteten till ICA, men också utmana försäkringsmarknaden. Vi erbjuder bra försäkringar till schyssta villkor, våra försäkringar är prisvärda och generöst utformade. Vårt huvudkontor ligger i Solna, men vi har också kontor i Borås och Växjö.”Red dot


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i Aktuarie avdelningen och rapporterar till Chefaktuarien.

Du arbetar brett som aktuarie, men främst med prissättning och analys av Sakförsäkring Privat. Dina uppgifter omfattar arbete med prissättnings- och lönsamhetsmodeller liksom reservsättning. Vi använder SAS för modellutveckling.

Tjänsten innebär att du arbetar nära affären. Vi växer snabbt och har hög försäljning vilket gör det till ett utmanande och intressant uppdrag. Vårt mål är att fortsätta växa, men med lönsamhet.

Du är en viktig del av det team som skall utveckla ICAs eget försäkringsbolag. Vi är ett antal entreprenörer verksamma inom en stor koncern som utvecklas positivt och går en mycket spännande framtid till mötes.

Målet är att, med utgångspunkt från kunderna och marknaden, erbjuda konkurrenskraftiga sakförsäkringar till ICAs kunder som en del i ett större värdeerbjudande.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med relevant akademisk examen och minst tre års erfarenhet av aktuariellt arbete med prissättning inom SAK Privat.

Vi ser gärna att du har en bredare bakgrund och har arbetat med andra områden än prissättning också. Det är viktigt att du har kunskap och erfarenhet av att hantera data, avancerad analys och har bra övergripande förståelse för de områden inom vilka man verkar - affärsförståelse, verksamhetsförståelse samt bransch- och omvärldskunskap.

Eftersom vi är en mindre organisation kommer du att få delta i arbete inom många områden varför vi önskar att du är van vid variation och att driva arbete självständigt.

En förutsättning är att du har goda kunskaper i svenska och engelska.


Personliga egenskaper

Du är en lagspelare som visar intresse och förståelse för andra. Uppmärksammar och belönar andras bidrag. Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt. Stödjer och bryr sig om andra och visar respekt för andra gruppmedlemmars åsikter och bidrag.

Upprätthåller etik och värderingar. Visar integritet. Främjar och försvarar lika möjligheter, bygger mångkulturella team. Uppmuntrar organisatoriskt och individuellt ansvar gentemot samhället och miljön.

Du är en skicklig skribent som Skriver klart, tydligt och korrekt. Skriver övertygande på ett engagerande och uttrycksfullt sätt. Undviker onödigt användande av jargong och komplicerat språk. Skriver på ett välstrukturerat och logiskt sätt. Strukturerar informationen för att tillgodose behoven och förståelsen hos det tilltänkta auditoriet.

Tillämpar specialiserad och detaljerad teknisk expertkunskap. Utvecklar arbetskunskap och sakkunskap genom kontinuerlig utveckling i professionen. Delar med sig av expertis och sakkunskap till andra. Uppvisar tillräcklig koordination och uthållighet, händighet, spatial medvetenhet och skicklighet. Visar förståelse för olika organisatoriska avdelningar och funktioner.

Du har en god analytisk förmåga. Bryter ned information till beståndsdelar, mönster och samband. Söker efter ytterligare information om eller större förståelse av ett problem. Gör rationella bedömningar utifrån tillgänglig information och analys.

Skapar fungerande lösningar till många olika typer av problem. Visar förståelse för hur en fråga kan vara en del av ett större sammanhang.

Fokuserar på kundbehov och kundtillfredsställelse. Sätter höga normer för kvalitet och kvantitet. Övervakar och upprätthåller kvalitet och produktivitet. Arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Uppnår genomgående projektmål.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.