Compliance Officer

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 7 miljoner transaktioner motsvarande 73 miljarder kronor genom Bankgirots betalningsinfrastruktur. Våra 160 medarbetare utvecklar system som möjliggör bland annat Swish, Autogiro och E-faktura. Vi garanterar och digitaliserar den svenska betalmarknaden. Bankgirot bedriver sin verksamhet med tillstånd från Finansinspektionen. Bankgirot sitter i moderna lokaler i Liljeholmen. Bankgirot ägs gemensamt av SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, Skandiabanken och Länsförsäkringar Bank. Red dot


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i Compliancefunktionen som består av fyra medarbetare och leds av Chief Compliance Officer.

Dina uppgifter omfattar att löpande kontrollera, identifiera, bedöma och rapportera de risker som kan uppkomma till följd av bristande regelefterlevnad.

Därutöver lämnas löpande råd och stöd till verksamhet såväl ad hoc som inom ramen för projekt och liknande.

Du har i uppgift att hålla dig uppdaterad på kommande regelförändringar och följa utvecklingen inom aktuella regelområden. I tjänsten ingår att stödja, vägleda och utbilda medarbetare inom regelområdena vilket gör att du har mycket kontakt med verksamheten.


Utbildning/bakgrund

Jurist eller motsvarande relevant akademisk examen.

Vi söker dig med minst fem års erfarenhet av arbete som compliance officer i finansiellt institut och/eller arbete på relevant myndighet.

Det är en fördel om du har bred erfarenhet och kunskaper som spänner över flera regelområden.

Det viktigt att du är van vid att göra självständiga regeltolkningar och att vägleda och stödja affärsverksamheten.

Meriterande är erfarenhet av compliancearbete med fokus på utlagd verksamhet och cybersäkerhet.

Eftersom du kommunicerar både i tal och skrift är det viktigt att du har erfarenhet av det och är skicklig på att uttrycka ett tydligt budskap.
Personliga egenskaper

Vi söker dig som upprätthåller etik och värderingar och visar integritet. Uppmuntrar organisatoriskt och individuellt ansvar gentemot samhället och miljön.

Uttrycker dig talar tydligt och klart i både tal och skrift. Håller presentationer och talar offentligt med skicklighet och självförtroende.

Skriver övertygande på ett engagerande och uttrycksfullt sätt. Skriver på ett välstrukturerat och logiskt sätt. Strukturerar informationen för att tillgodose behoven och förståelsen hos det tilltänkta auditoriet.

God analytisk förmåga. Bryter ned information till beståndsdelar, mönster och samband. Gör rationella bedömningar utifrån tillgänglig information och analys. Visar förståelse för hur en fråga kan vara en del av ett större sammanhang.

Lär dig snabbt nya uppgifter och memorerar snabbt information. Uppmuntrar organisatoriskt lärande (d v s tar lärdom av framgångar och misslyckanden och söker återkoppling från personal och kunder). Förvaltar kunskap (samlar, kategoriserar och sprider kunskap som är användbar för organisationen).

Du anpassar dig lätt till ändrade förhållanden. Accepterar nya idéer och initiativ till förändringar. Är respektfull och hanterar osäkerhet och använder på ett positivt sätt de möjligheter den ger.

Arbetar produktivt i en pressad miljö. Har kontroll över dina känslor i svåra situationer. Balanserar kraven i arbets- och privatliv. Upprätthåller en positiv attityd till arbetet. Accepterar och lär dig av kritik.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.